Home Nieuws Het laatste nieuws We gaan door…
We gaan door…
maandag 21 juni 2010 22:56

We zijn een kleine organisatie die landbouweducatie in combinatie met natuur-en milieueducatie en Noord-Zuid bewustmaking tracht vorm te geven in het Meetjesland .

 Mondina is gestart in augustus 2003 en had nooit verwacht zo succesvol te zijn. We ontvangen heel veel groepen op drie actieve bioboerderijen, en ontvangen zo gemiddeld 2500 bezoekers per jaar. De ontwikkeling van de programma’s en de realisaties gebeurden door een groep enthousiaste vrijwilligers samen met één parttime betaalde kracht, U beter bekend als Katrien Brinckman.

We proberen een zekere onafhankelijkheid te bewaken en zijn door onze werking en locaties een unicum in Oost-Vlaanderen. Mondina is financieel afhankelijk van externe fondsen die enkel kunnen verworven worden door het uitwerken van nieuwe projecten. Het uitwerken van nieuwe projecten gaat echter ten koste van het ontvangen van groepen en het brengen van de reeds ontwikkelde programma’s. Financiering van de reguliere werking ter ondersteuning van de bestaande programma’s is bevraagd op verschillende niveaus, maar niet mogelijk bevonden mede door slinkende budgetten. Jammer maar helaas.

Tegen deze achtergrond heeft de raad van bestuur van vzw Mondina beslist om de werking van Mondina vzw aan te passen aan de verlaagde budgetten.

Vanaf 1 september zal er is geen parttime medewerker meer in dienst zijn, waardoor onze activiteiten noodgedwongen zullen verminderen op het tempo van de beschikbare vrijwilligers.

We vragen van jullie enig begrip voor deze nieuwe situatie en vragen jullie uitdrukkelijk de evolutie te volgen op onze website.( www.mondina.be) Daar is ook een email adres aangemaakt zodat jullie alle vragen naar ons toe kunnen richten, op vlak van reservatie en andere . Het is de bedoeling nog tegemoet te komen aan vragen van groepen daar waar mogelijk.

Verder wenst Mondina iedereen hartelijk te danken voor hun gewaardeerde inzet, onze medewerker Katrien, de bestuursleden, de leden van de denkgroep, de sympathisanten en vrijwilligers. Mondina schakelt een tandje kleiner, maar blijft enthousiast haar ideeëngoed uitdragen … we durven dan ook verder rekenen op jullie medewerking of interesse in de toekomst.

We willen ook jullie danken voor de bezoeken die jullie brachten, de samenwerking in de voorbije jaren, de interesse in onze werking en hopen mekaar nog terug te kunnen ont-moeten.

We gaan door….in de kracht van kleinschaligheid die zeer groot kan zijn…

Met vriendelijke groeten

Sonia Sucaet   , Jan De Pauw, Hilde De jaeger, Jan Theunynck, Leen De Craecker,Laurent de Pauw, Ria De Wulf, Carlos Noë , Katrien De Vilder, Dirk Mouton en Koen Vaneykeren,

 Raad van bestuur Mondina vzw