Missie

M O NDI N A vzw wil, op een actieve bio-boerderij, een aantal educatieve initiatieven ontwikkelen voor kleuters en lagere schoolkinderen , jongeren uit het BSO ,TSO en ASO. In overleg kan er een halve of een volledige dag uitgewerkt worden.

Mogelijkheden:

Informatieve sketch en inleefspel rond biologische landbouw

We organiseren kruidenateliers

Er is een aanbod van werkwinkels rond de vier oerelementen : water, vuur, aarde en lucht .

Bekommerd om de Noord-Zuid verhouding willen we met kleuters het hebben over de millenniumdoelen . Samen gezellig in de speelgoedkast!

Met een workshop zonnestoven maken willen we de Noord-Zuidproblematiek belichten.

Voor gezinsgroepen maken we een programma op maat . Het is mogelijk een rondleiding te volgen de op boerderij. De biologische teelttechniek en de daarmee samengaande informatie en visie komen aan bod.

Een interactief leerpad voor kleuters rond een gerenoveerde drinkpoel

Een programma over "water" voor lagere schoolkinderen en eerste jaar secundair . 'Moord in de Poel ism Regionaal Landschap Meetjesland.

Bekijk het aanbod op deze site meer in detail en maak uw keuze.